Právo na informace? V Česku ne!

Zde již několikrát zmiňovaný Zdeněk Adamec byl údajně policií stíhán za spoluúčasti na trestném činu poškozování veřejně prospěšného zařízení. Toho se měl dopustit tím, že vytvořil stránky pro skupinu lidí, tzv. darkerů (hle, jaké krásné české slovo jsme opět dali světu). Na těchto stránkách byl umístěn návod na zkratování (nesprávné slovo), vedení elektrické energie za účelem vytvoření zářícího elektrického oblouku.

Vyšetřovatel dokonce v Televizních novinách uvedl, že Adamec vytvořil stránky s nevhodným obsahem. Nová metoda vyšetřování? Zavřeme ty, co informují místo těch co páchají? Je to stejně absurdní situace, jako kdyby za smrt člověka při dopravní nehodě byl stíhán výrobce auta a ne jeho řidič, který nehodu způsobil.

Pro mě jako pro absolventa elektrotechnické průmyslové školy by neměl být problém podobný návod vytvořit, popřípadě přímo vykonat. Znamená to, že by měla policie stíhat učitele, který v kursu silnoproudých zařízení učí jak se odpojují různé části distribuční sítě a jaké problémy vznikají? Nebo snad by měla policie stíhat mě, protože si jako student dokáži dát jednotlivé informace do souvislostí. Ne. Měla by stíhat ty, co tyto informace zneužijí.

Jak informovala media…

o smrti Zdeňka Adamce? Většina celostátních sdělovacích prostředků sice informovala o tomto, podle nich tragickém, činu, ale vzápětí neopomněla připoměnout Adamcovo trestní stíhání za propagování extremistických názorů. A tak, po krátké reportáži o výzvě Pochodeň 2003, a po diskusi s psychology, protože podle většiny lidí, každý kdo si sáhne na život musí být nutně blázen, následovaly několikrát opakované záběry na zkratované vedení elektrické energie (pořízené lidmi zřejmě páchajícími trestný čin). Tedy media sice informovala o Adamcově boji za lepší svět, ale zachovala se přesně tak, proti čemu, dle mého názoru, Zdeněk bojoval. Ukazovala násilí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Názory. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.