RAID5 a LVM v Linuxu

Článek předkládá postup vytvoření radiu o třech discích včetně vytvoření LVM a oddílu a dále častý úkol s raidy – přidání dalšího disku a zvětšení oddílů.

Vytvoření pole

 1. Vytvoříme na disku partition s ID: 0xfd (Linux raid autodetect). Toto je důležité pro automatické sestavení raidu při bootu. Postup je následující:
  fdisk /dev/sda
  

  n – vytvoření partition (primární, číslo 1, zbytek odklepat – začátek na prvním sektoru, konec na posledním)
  t – výběr ID, zadat fd
  w – uložení partition tabulky na disk a aktualizace v kernelu.

  Takto pro všechny disky, které budeme do raid přidávat.

 2. Vytvoříme RAID-5 přes tři disky:
  mdadm --create /dev/md0 --auto yes --level 5 --raid-devices=3 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1
  

  Postup můžeme zkontrolovat v /proc/mdstat:

  cat /proc/mdstat
  Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
  md0 : active raid5 sdc1[3] sdb1[1] sda1[0]
     16771584 blocks level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_]
     [=>...................] recovery = 9.1% (768900/8385792) finish=1.6min speed=76890K/sec
  
  unused devices: 
  
 3. Na nově vytvořeném blokovém zařízení /dev/md0 vytvoříme Physical Volume:
  pvcreate /dev/md0
   Physical volume "/dev/md0" successfully created
  
 4. A Volume Group. V té už pak oddíly (logical volume) pomocí lvcreate.
  vgcreate storage /dev/md0
   Volume group "storage" successfully created
  
  lvcreate --name part --size 16G storage
   Logical volume "part" created
  
 5. Vytvořením souborového systému máme dílo hotovo:
  mkfs.ext3 /dev/storage/part
  

Přidaní dalšího disku do pole a zvětšení LVM

Teď budeme chtít přidat do raidu další disky a samozřejmně zvětšit oddíl(y) – v tomto příkladu máme jen jeden což není typické nasazení LVM.

 1. Na novým discích vytvoříme Linux Raid Autodetect oddíly způsobem popsaným nahoře. Přidáme nové oddíly do raidu:
  mdadm --add /dev/md0 /dev/sdd1 /dev/sde1
  
 2. A necháme přepočítat raid. Průběh všech operací můžeme sledovat v /proc/mdstat
  mdadm --grow /dev/md0 --raid-devices 5
  
  cat /proc/mdstat
  Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
  md0 : active raid5 sde1[3] sdd1[4] sdc1[2] sdb1[1] sda1[0]
     16771584 blocks super 0.91 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
     [>....................] reshape = 2.0% (168060/8385792) finish=8.9min speed=15278K/sec
  
  unused devices: 
  
 3. Zvětšíme Physical Volume:
  pvresize /dev/md0
   Physical volume "/dev/md0" changed
   1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
  
 4. Nynní můžeme buďto přidat další Logical Volume, nebo pomocí lvextend a resize2fs zvětšit stávající oddíly i FS.

Příspěvek byl publikován v rubrice Linux, LVM, RAID. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.